Lysaker kjøring med engelske biler:

Arrangement på Lysaker Torg 28.pdf