ENGELSK BILDAG 2019 BLIR 15. JUNI PÅ BURUD NÆR HOKKSUND

I år har vi kjøpt inn en del fine premier. Ved spørsmål kontakt ansvarlig Dag Jarnøy på SMS, mobil: 415 07 512

Vi har laget ny button for å minne om Engelsk Bildag på Burud 15. Juni 2019.
Den har den nye riktige nettsideadressen til Albion.

Buttonjpg