albionside.com          Norsk Britisk Bilhistorisk Forening, "Albion"   


Se: Nytt om forsikring             Følg med: LMK                    Se: Nytt under salg  



Har du husket å betale kontingenten?
Det er fort gjort å glemme og det er fint om du sjekker om du er en av dem som har glemt å betale kontingent for 2018. Styret i Albion ønsker jo å ha deg som medlem og vi håper at du setter pris på arbeidsinnsatsen styret legger ned. Kasserer og medlemsreg.fører: Jan Ivar Sørensen, Kongsvingervegen 1698, 2160 Vormsund,Tlf 400 66 671,
epost: bmc krøllalfa regnskapsbistand.no (erstatt krøllalfa med @ ) Kontonummeret til Albion er 1822 69 33944 . Medlemskap i foreningen Albion koster kr 300 i året.


Biri er vårt neste arrangement som starter 3. august 2018

Til dere som kommer til Biri og Biristrand Camping på Albiontreffet.

Det er IKKE lenger grillforbud og og vi møtes som vanlig til grilling.


LINK HER

FOTO:  Albions grilling og konkurranser mm.

Våre sponsorer, klikk på logo: