TEKST hentet fra Wikipedia

Begynnelsen

Selskapet ble stiftet i 1919 som TG John. and Co. Ltd. De første produktene var motorer, forgassere og mopeder. Selskapets stifter, TG John, ble senere kontaktet av Geoffrey de Freville, som hadde utviklet en firesylindret motor med aluminiumsstempler, noe som var uvanlig på den tiden. Det hevdes at de Freville foreslo navnet Alvis som en sammensetning av ordene aluminium og vis, som betyr sterk på latin, selv om det er kjent at de Freville selv benektet dette.

Den første bilmodellen, 10/30, benyttet seg av de Frevilles design, og var en umiddelbar suksess. Denne modellen ga Alvis et rykte for kvalitet og ytelser, og i 1921 endret selskapet navn til Alvis Car and Engineering Company, Ltd..

Kapten GT Smith-Clarke ble i 1923 ansatt som sjefsingeniør, og fikk snart selskap av WM Dunn som sjefsutvikler. Disse to arbeidet sammen i 25 år, og sto bak mange modeller.

Motoren fra modellen 10/30 ble videreutviklet, og i 1923 ble modellen 12/50 lansert. Denne var i produksjon frem til 1932, og ble en av selskapets mest vellykkede modeller. Omkring 350 12/50 og 60 12/60 eksisterer fortsatt, noe som utgjør omkring 10 prosent av den totale produksjonen.

I 1927 ble den sekssylindrede 14.75 lansert, og motoren fra denne la grunnlaget for en rekke sekssylindrede Alvis-motorer frem til 1939, da en helt nyutviklet motor ble lansert og var i produksjon fra 1950 til 1967.

Selskapet var kjent for eksperimentering med uavhengig hjuloppheng foran og forhjulstrekk, og for å ha introdusert verdens første helsynkroniserte girkasse i 1933.

Smith-Clarke utviklet mange modeller på 1930- og 1940-tallet, blant annet modellene Speed 20, Speed 25 og 4.3 L. Disse fikk som regel karosserier av Cross and Ellis, Charlesworth eller Vanden Plas. I 1936 ble selskapets navn endret til Alvis Ltd, og i begynnelsen av 2. verdenskrig startet produksjon av flymotorer og pansrede kjøretøy.

2. verdenskrig

Bilproduksjonen ble stoppet ved krigens utbrudd i september 1939, men startet opp igjen kort tid etter, og produksjon av modellene 12/70, Silver Crest, Speed 25 og 4.3 L fortsatte til et stykke inn i 1940, før den ble stoppet igjen frem til slutten av 1946. Under 2. verdenskrig ble bilfabrikken alvorlig skadet i et bombeangrep, men til tross for dette fortsatte Alvis med produksjon av flymotorer (på oppdrag for Rolls-Royce) og annet flyutstyr.

Etter krigen

Etter krigen startet produksjonen av TA14, en firesylindret modell som var designet før krigen. Smith-Clarke pensjonerte seg i 1950, og Dunn utviklet nye modeller.

I 1950 ble et nytt chassis lansert sammen med en ny sekssylindret, 3 liters motor. Denne motoren ble brukt frem til selskapet stoppet bilproduksjonen. Fra 1952 til 1955 arbeidet Alec Issigonis, som senere skulle skape Mini, for Alvis, og utviklet en ny modell med V8-motor, som aldri kom i produksjon fordi den ble for dyr. Alvis-bilene ble av og til solgt med spesielle karosserier bygget av Hermann Graber fra Sveits. Før 1954 ble karosseriene bygget av Mulliners i Birmingham, men etter 1955 ble alle karosserier bygget av Graber.

Rover tok aksjemajoriteten i Alvis i 1965. En Rover-designet coupé med midtmontert V8-motor, kalt P6BS, var i utvikling, men ble stoppet da British Leyland tok over. Bilproduksjonen stoppet i 1967, mens produksjonen av pansrede kjøretøy fortsatte.

Under Rover

Som en del av Rover ble Alvis Limited et datterselskap av British Leyland, frem til det ble kjøpt opp av United Scientific Holdings PLC i 1981, og selskapet endret navn til Alvis PLC. I 1998 ble GKN PLC, en annen produsent av pansrede kjøretøy, kjøpt opp, og produksjonen flyttet fra Coventry til Telford. I 2002 kjøpte Alvis-gruppen Vickers, og dannet selskapet Alvis Vickers Ltd, som senere ble kjøpt av BAE Systems (2004). I 2004 stanset BAE Systems bruken av Alvis-navnet.