albionside.com          Norsk Britisk Bilhistorisk Forening, "Albion"   


Nytt Albionblad er sendt ut til Albionmedlemmer: Vi har lenge hatt Facebooksiden: Vi som liker gamle biler fra England

.

Grunnet at programvaren er utdatert har vi laget en ny side med dagens programvare.


Facebooksiden heter nå, ta med alt under,
Albion: Vi som liker gamle biler fra England

Siden kan søkes opp i Facebook eller via link under.


Link til ny side:
https://www.facebook.com/groups/587052568018447/?ref=share

Vennligst informer om dette på deres hjemmeside og eller Facebookside.

Vennlig hilsen Albion ved Dag Jarnøy Mob. 415 07 512Våre sponsorer, klikk på logo:

Webmaster Dag Jarnøy