B. S. A.

B. S. A. var en stor våpenprodusent. Bermingham Small Arms. De laget mange motorsykler, men også noen biler.