Medlemmer i Albion

 

Som tidligere omtalt har LMK byttet forsikringsselskap til IF. På landmøtet i LMK ble styret i LMK gitt fullmakt fra årsmøtet til å gå i forhandlinger med nytt forsikringsselskap og avslutte avtalen med Water Circles. Det er nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre I LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.

Vedlagt fullmaktsskjema som vi ber om at alle med LMK-forsikring benytter og sender dette videre enten til e-mail: LMK@if.no eller post til: IF/LMK, Postboks 240, 1326 Lysaker.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på; 

www.if.no/lmk


Se linker under med pdf filer som kan lastes ned:


Forsikringskontakt/besiktigelsesmenn:

Kjell kr. Ukkelberg, Svartolderveien 11, 2316 Hamar,
tlf: 918 03 516, e-post:kjell.kristian@ukkelberg.co.uk

Per Bergheim, Alleen 33, 6770 Nordfjordeid,
tlf: 911 10 760, epost:pberghe@online.no

Godkjente besiktigelsesmenn:

Frode Tverdal, Birkelundveien 42, 1481 Hagan,
tlf: 901 96 483, epost:frode@wgas.no

Knut Matre Fredlundbakken 5, 5073 Bergen tlf: 55 28 30 64
Jan Ivar Sørensen, Kongsvingervegen 1698, 2160 Vormsund
tlf: 400 66 671 epost: bmc@regnskapsbistand.no

Trygve Sandberg, Gruslina 114, 7620 Skogn tlf: 95053581,
epost: gudleif.vangen@gmail.com


Olav Bjørge, Øgle-Vikenveien 1119, 2450 Rena, tlf: 952 31 403
epost: olavbjorge@msn.com

Albions bankkontonummer: 1822 69 33944